• فرش ماشینی 700 شانه کهربا زمینه گردویی
  • فرش ماشینی 700 شانه کهربا زمینه گردویی
  • فرش ماشینی 700 شانه کهربا زمینه گردویی
فرش ماشینی 700 شانه کهربا زمینه گردویی

فرش ماشینی 700 شانه کهربا زمینه گردویی

Stock In Stock
2,800,000 تومان
فرش ماشینی 700 شانه کهربا زمینه گردویی

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
  • Carpet Pattern : کهربا
  • Quality : درجه یک
  • Size : 6 متری - 9 متری - 12 متری
  • background color : گردویی
  • Reeds : 700 شانه
  • Picks : تراکم 2550