• فرش ماشینی 700 شانه طرح هالیدی زمینه کرم
  • فرش ماشینی 700 شانه طرح هالیدی زمینه کرم
  • فرش ماشینی 700 شانه طرح هالیدی زمینه کرم
فرش ماشینی 700 شانه طرح هالیدی زمینه کرم

فرش ماشینی 700 شانه طرح هالیدی زمینه کرم

Stock In Stock
فرش ماشینی 700 شانه طرح هالیدی زمینه کرم

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
  • نام طرح : هالیدی
  • کیفیت : درجه یک
  • متراژ : 6 متری- 9 متری- 12 متری
  • رنگ های زمینه : کرم
  • تراکم عرضی فرش(شانه) : 700 شانه
  • تراکم طولی فرش(تراکم) : تراکم 2550